Rezultatet e pyetësorit të zhvilluar mbi perceptimin e të rinjve në lidhje me situatën aktuale politike në vend

Pyetësori është zhvilluar në intervalin 19 dhjetor 2023 - 08 janar 2024 dhe është plotësuar nga 1456 të rinj.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
18 January, 2024

Ky pyetësor është zhvilluar me pjesëmarrjen e 1456 të rinjve, kryesisht studentë të nivelit Bachelor. Pyetësori është shpërndarë në rrjetet sociale të PortaliStudentor.al në periudhën 19 dhjetor 2023 - 08 janar 2024 dhe ka synuar të zbulojë perceptimin e të rinjve mbi situatën aktuale politike në vend.

Gjetjet kryesore:

 • 81.1% e studentëve nuk janë në marrëdhënie pune.
 • Të rinjve u është kërkuar të vlerësojnë besimin që ata kanë tek institucionet me notë nga 1 (aspak besim) - 5 (shumë besim).
  • PARLAMENTI: Mesatarisht 1,44/5 pikë
  • QEVERIA: Mesatarisht 1,53/5 pikë
  • PARTITË POLITIKE: Mesatarisht 1,42/5 pikë
  • SPAK: Mesatarisht 2,18/5 pikë
  • MEDIA: Mesatarisht 2,20/5 pikë
 • 33,1% e të rinjve e shohin të ardhmen e tyre në Shqipëri. 66,9% e tyre e shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit.
 • 56,1% e të rinjve mendojnë se Shqipëria po shkon në drejtimin e gabuar. 7,8% e tyre mendojnë se po shkon në drejtimin e duhur. Pjesa tjetër (rreth 36,1%) shprehen me "Nuk e di/asnjë".
 • Kur të rinjve u është kërkuar të evidentojnë dy nga sfidat më të mëdha që Shqipëria po kalon sot (sipas mendimit të tyre), ata kanë renditur ekonominë dhe qeverisjen. Në rrafshin ekonomik perceptohet si sfidë papunësia, kostot e larta të jetesës, si edhe rrogat e ulëta, ndërsa në rrafshin e qeverisjes perceptohet korrupsioni dhe keq qeverisja.
 • Kur të rinjve u është kërkuar të vleresojnë (me 1 pikë, aspak i/e interesuar, deri në 5 pikë, shumë i/e interesuar) nivelin e interesit që ata personalisht kanë për zhvillimet politike në vend, mesatarja e pikëve është 2,53/5.
 • Nëse zgjedhjet parlamentare do të zhvilloheshin sot, gati gjysma e të rinjve (49,07%) shprehen se "Nuk do të votojnë" ose "Nuk e di/jam i/e pavendosur".
 • Nëse zgjedhjet parlamentare do të zhvilloheshin sot, 41,81% e të rinjve do të votonin Partinë Socialiste (Edi Rama), 28,22% do të votonin Partinë Demokratike (Sali Berisha), 20,32% do të votonin Lëvizjen Shqipëria Bëhet (Adriatik Lapaj), 5,12% do të votonin Lëvizjen Bashkë (Arlind Qori), 3,07% do të votonin Partinë Demokratike (Lulzim Basha), 1,17% do të votonin Nismën Thurje (Endri Shabani), 0,29% do të votonin Partinë e Lirisë (Ilir Meta).
 • Kur të rinjtë të cilët janë shprehur se "Nuk do të votojnë" ose "Nuk e di/jam i/e pavendosur" janë pyetur se cilat janë disa nga arsyet që nuk do të votojnë/janë të pavendosur, kanë rradhitur këto arsye si kryesore:
  • Mungesa e besimit te sistemi politik dhe te politikanët
  • Nuk ka kandidatë të denjë
  • Nevojë për progres dhe ndryshime të dukshme
  • Interesat personale ekonomike të politikanëve
  • Politikanët nuk i mbajnë premtimet që japin

Rezultatet e plota të pyetësorit

...

Pjesa më e madhe e të anketuarve janë në moshën 18-19 vjeç, pra studentë të viteve të para dhe të dyta Bachelor në universitet. Rreth 11% e të anketuarve janë në shkollë të mesme, ndërsa pjesa tjetër janë studentë të nivelit Master, ose i kanë përfunduar studimet.

...

Rreth 75% e të anketuarve janë të gjinisë femerore, çka i bën gjetjet e studimit të anojnë lehtësisht nga pikëpamjet e kësaj gjinie. Megjithatë kjo nuk përbën diferencë të madhe në kontekstin e këtij studimi.

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Kjo pyetje hedh dritë mbi punësimin e studentëve, ku sipas pyetësorit tonë rezulton se mbi 81.1% e studentëve nuk janë në marrëdhënie pune, pra vetëm 18.9% e studentëve punojnë gjatë studimeve të tyre. Referuar Eurostat, në vitin 2021 në Bashkimin Europian, vetëm 23% e të rinjve të moshave 15-29 vjeç të cilët studionin ishin gjithashtu të punësuar.

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

...

Nuk ka shënime të tjera

Për të marrë rezultatet e pyetësorit në format PDF shtypni mbi linkun e mëposhtëm.

Për të hapur dokumentin PDF, shtyp këtu.