Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Software Engineering - Universiteti Metropolitan Tirana

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Software Engineering, e cila ofrohet pranë Universiteti Metropolitan Tirana.

Kuota në total 46
Mes. e fundit fituese 7.07
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 108.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 108.0
Pikët 7070.0
Mes. e gjimnazit 6.97
Mes. provimeve të maturës 7.17

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 50% -
Mesatare e matures shteterore 50% -

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Për programin e Bachelor Software Engineering në gjuhën angleze kandidati duhet të zotërojë dëshminë e njohjes së gjuhës së angleze sipas udhëzimt në fuqi të MASR.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet