Informatike Ekonomike (Anglisht)
Metropolitani

Informatike Ekonomike (Anglisht) - Universiteti Metropolitan Tirana

20
Kuota
9.36
Mesatarja e fundit fituese
13
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Informatike Ekonomike (Anglisht)" ofrohet tek Universiteti Metropolitan Tirana. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Mesatare VKM

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Për programin e Bachelor Informatike Ekonomike në gjuhën angleze kandidati duhet të zotërojë dëshminë e njohjes së gjuhës së angleze sipas udhëzimt në fuqi të MASR.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr