URGJENTE!

Ju, lutem kush e ka kete librin te me kontaktoj.