A me ndihmon ndokush me teza ne biofizik dega imazheri??