A mund ta kam stomatologjin mw mesatare tre vitesh 9 dhe mesatare provimesh 8.58