Jane konfirmuar kuotat shtese per mjekesi ne raundin e dyte? nese po , sa kuota jane vendosur?