Përshënfetje!
A mund ta fitoj mjeksinë e përgjithshme këtë vit me rreth 200400 pikë?