Në cilën orë duhet të jemi tek universiteti ditën e parë???