Pershendetje , mendoni se do e kap mjekesine me keto rezultate?

mes 9.95 kimia 9 9 10 Fizika-Bio 10 10 10

Ang:9.86 Let 8.5 Mat: 9.6 Fizike 9.55

ne mos brenda 260 tpareve po brenda 270-280 do jem valle ?