Kam mesatare te shkolles 10.00, mesatare te provimeve 9.32 biologji me zgjedhje e mora 9.65.Kam mundesi ta kap mjekesine e pergjithshme?