Qe te mund te aplikosh per mjekesi te pergjithshme duhet vkm apo mesatarja e gjimnazit mbi 9 ?