Sipas formules per te llogaritur pike per deget e Politeknikut ne mesataren e Fizikes dhe te Kimise perfshihet nota e provimit me zgjedhje. Cfare ndodh nese nuk ke dhene provim me zgjedhje asnje prej te dyve?

Mblidhen 4 nota(te 3 viteve dhe konsiderohet 0 nota e provimit) dhe pjesetohen me 4?
Mblidhen 4 nota(te 3 viteve dhe ajo e provimit tjeter qe mund te kesh bere) dhe pjesetohen me 4?
Mblidhen 3 nota(te 3 viteve pa perfshire provimin nese nuk e ke bere per fizike apo kimi) dhe pjesetohen me 3?

Kete vit u be vetem nje provim me zgjedhje si mund te perfshishe ne secilen mesatare nje provim me zgjedhje edhe per Fizike edhe per Kimi?