Sa duhet ti afrohemi kuotave që të na shfaqet e Verdha??? Kam 14vende diferencë??? Kur mund të më shfaqet e verdha???