Tek Mjeksia thotë që ka edhe 75 “Kuota të lira në fazën tjetër”. Do te thote kjo qe edhe kaq vende kanë mbetur për tu futur gjithëses? Nese po, në çfarë “klasifikimi në raundin tjetër” duhet të jemi që të fitojmë?