A duhet te paraqesim ndonje shkrese apo dokument crregjistrimi sot apo asgje???