Çdo te thotë azhornimi i listave???
Çfarë ndodh me vendet dhe kuotat??? A ndodh ndonjë ndryshim në lidhje me renditjen e mëparshme??? Ju lutem një përgjigje!!!