Per aplikimin ne universitet duhet te noterizojme diplomen apo fotokopjen e saj?