Fizioterapi e 455 nga 39 te mbetura
Imazheri 546 nga 42 te mbetura
Si mendoni mund ta fitoj ndonjeren deri nw fazen e fundit , po ne raundin e dyte ju lutemm pergjigjunii