PA KATEGORI

Universiteti Politeknik i Tiranes, Llogarit piket / Kriteret e Pranimit

Ne kete faqe do te mund te llogarisni piket tuaja per universite te ndryshme dhe te zbuloni se sa probabilitet keni per te fituar nje dege te caktuar, duke krahasuar piket e fundit fituese te asaj dege ne maturat e viteve te kaluara. Kriteret e pranimit te Universitetit Politeknik te Tiranes sherbejne qe ju te kuptoni se cfare kriteresh duhet te permbushni ne menyre te tille qe te mund te ndiqni nje program studimi ne kete universitet. Llogarit piket per ne Universitetit Politeknik te Tiranes, per maturen shteterore 2022. Llogaritesit e pikeve dhe mesatarja e kerkuar per t'u pranuar.

SHTYP KETU PER TE LLOGARITUR PIKET!

LEXO ME VËMENDJE

Këto janë pikët minimale të shpallura fituese menjëherë pasi kanë përfunduar aplikimet universitare. Pasi fillojnë 7 fazat e ruandit të parë, lirohen më shumë kuota dhe rrjedhimisht ju duhen më pak pikë se këto që janë afishuar këtu për t'u kualifikuar në një nga programet e studimit. Ju lutemi, mos u demoralizoni nëse pikët tuaja janë më pak se pikët e afishuara këtu, pasi siç ju thamë, pasi kalojnë fazat, kufiri i pikëve zvogëlohet dhe ju mund të jeni fitues të programit të studimit.

Fakulteti Gjeologji Miniera

Fakulteti i Inxhinierise Elektrike

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike

Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Fizike

Fakulteti i Inxhinierise se Ndertimit

Komento më poshtë!