universiteti i mjekesise


Kam mesatare t shkolles 10 dhe mesatare vkm 9.65.Mendoni se e kap mjekesine,nese jo cila dege eshte me e mire stomatologji ,farmaci apo imazheri per treg pune?

Shtepia Shërbimet Lajmet