Pervec mjekesis


Nese ndodh qe te mos e kapni dot mjekesine, çfare dege tjeter do synoni?

P.S. shpresoj te kapni te gjithe mjekesi

Shtepia Shërbimet Lajmet