Mjekesia


A kapet mjekesi me 127990.0 pike kur ne nje rast ideal ku nxenesit ti kishte krejt 10 do ishin maksimalisht 130000.0 pike?

Shtepia Shërbimet Lajmet