Dua ndihmen tuaj


A mund te kap ndonjeren nga keto dege
Infermieri ne vendin e 860 ka edhe 155 kuota
Imazheri 960 nuk esht regjistruar askush pra ka 45 kuota
Apo fizioterapi jm ne vendin e 823 gjithashtu edhe jetu nuk eshte regjistruar askush ka 45 kuota
A mund te kap ndonjeren ju lutem pergjigjuni

Shtepia Shërbimet Lajmet