Llogarisni pikët për universitet | Llogarisni pikët e Maturës 2020

Llogarit piket per ne universitet duke perdorur llogaritesit tane!

Pasi të keni përfunduar Maturën Shtetërore 2020, hapi tjetër që duhet të ndiqni është të llogarisni pikët që ju keni në total, nga tre vitet e gjimnazit si edhe nga notat e provimeve të Maturës. Në këtë faqe ju mund të llogarisni pikët për universitet.

Portali Studentor ju bën të mundur të llogarisni pikët tuaja duke vendosur në llogaritësin që ne do t’ju vëmë në dispozicion notat tuaja përkatëse për çdo lëndë.


NJOFTIM:

Ministria e Arismit ka ndryshuar formulat e llogaritjes së pikëve për këtë vit akademik. Kjo do të thotë që pikët që do të dalin nga shumica e formulave të llogaritjes së këtij viti nuk mund të krahasohen me pikët e viteve të kaluara, kështu që llogaritësit e pikëve dalin jashtë loje për këtë vit akademik. 

Më poshtë keni një llogaritës të thjeshtë për Universitetin e Mjekësisë i cili bazohet vetëm te mesatarja juaj VKM. Rrjedhimisht llogaritësi nuk ka saktësi të madhe pasi nuk ju tregon pikët tuaja por mesataren tuaj. 


Llogaritesit e pikeve:

Llogaritesit e pikeve do te perditesohen se shpejti. Faleminderit per durimin tuaj!