Pas përfundimit të provimeve të Maturës, të gjithë maturantët kanë aplikuar me 10 preferencat e tyre pranë portalit U-Albania, duke i bërë këta të fundit konkurues për kuotat e alokuara në programet e studimit pranë universiteteve shqiptare. Listat e fituesve janë listat iniciale të të gjithë maturantëve aplikantë në programe të ndryshme studimi në universitetet tona, që janë shpallur fitues në këto programe.

Zakonisht, në këto lista shpallen fitues vetëm maturantët që kanë një mesatare më të lartë se 9.5, kështu që rrjedhimisht ju mund të jeni shumë poshtë listës por me kalimin e fazave mund të shpalleni fitues.

Listat e fituesve për çdo universitet:

Universiteti i Tiranës

 • Fakulteti i Ekonomise
 • Fakulteti i Historise dhe Filologjise
 • Fakulteti i Gjuheve te Huaja
 • Fakulteti i Shkencave Sociale
 • Fakulteti i Drejtesise
 • Fakulteti i Shkencave te Natyres

Klikoni ketu per te shkuar te lista e Universitetit te Tiranes.

Universiteti i Sporteve te Tiranes

 • Fakulteti i Shkencave te Levizjes
 • Fakulteti i Veprimtarise Fizike dhe Rekreacionit

Klikoni ketu per te shkuar te lista e Universitetit te Sporteve.

Universiteti Politeknik i Tiranes

 • Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)
 • Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)
 • Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
 • Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM)
 • Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)
 • Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)
 • Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF)

Klikoni ketu per te shkuar tek Universiteti Politeknik i Tiranes. 

Universiteti Bujqesor i Tiranes

 • Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
 • Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
 • Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
 • Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
 • Fakulteti i Shkencave Pyjore

Klikoni ketu per te shkuar tek Universiteti Bujqesor i Tiranes.

Universiteti i Mjekesise i Tiranes

 • Fakulteti i Mjekësisë
 • Fakulteti i Mjekësisë Dentare
 • Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Klikoni ketu per te shkuar tek Universiteti Mjekesor i Tiranes. 

Universiteti i Arteve i Tiranes

 • Fakulteti i Muzikës
 • Fakulteti i Arteve të Bukura