Planifikim dhe Menaxhim Urban
POLIS_1

Planifikim Dhe Menaxhim Urban - Universiteti Polis

29
Kuota
7.77
Mesatarja e fundit fituese (2022)
83
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Planifikim Dhe Menaxhim Urban" ofrohet tek Universiteti Polis. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 30% Pranimi në Universitetin POLIS për vitin akademik 2024–2025, bazohet në mbledhjen e pikëve të grumbulluara nga mesatarja VKM (30%) + pikët e fituara në testin e formimit të përgjithshëm i cili zhvillohet në U_POLIS (70%)

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Test i formimit të përgjithshëm (me alternativa) – kriter renditës (me peshë specifike 70%). Për më shumë detaje shiko këtu: https://universitetipolis.edu.al/bursa-studimi/

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr