Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Administrim Biznesi - Universiteti Polis

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Administrim Biznesi, e cila ofrohet pranë Universiteti Polis.

Kuota në total 40
Mes. e fundit fituese 7.65
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 185.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 185.0
Pikët 22.0
Mes. e gjimnazit 8.22
Mes. provimeve të maturës 7.09

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 30% Pranimi në Universitetin POLIS për vitin akademik 2024–2025, bazohet në mbledhjen e pikëve të grumbulluara nga mesatarja VKM (30%) + pikët e fituara në testin e formimit të përgjithshëm i cili zhvillohet në U_POLIS (70%)

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Test i formimit të përgjithshëm (me alternativa) – kriter renditës (me peshë specifike 70%). Për më shumë detaje shiko këtu: https://universitetipolis.edu.al/bursa-studimi/

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet