Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Informatikë Ekonomike - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Informatikë Ekonomike, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 240
Mes. e fundit fituese 9.39
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 1363.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 1363.0
Pikët 954.0
Mes. e gjimnazit 9.82
Mes. provimeve të maturës 8.97

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e provimeve me zgjedhje te matures 50% 50% Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë)

Kritere mbi lëndët

Matematikë 15% Ndikon: JO Matematikë, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Matematikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Matematikë 2. Matematikë dhe elementet e statistikës 3. Matematikë dhe të dhënat e statistikës 4. Matematikë e avancuar 5. Matematikë e thelluar 6. Matematikë e zbatuar 7. Matematikë I 8. Matematikë II - MA 9. Matematikë, Gjermane 10. Matematikë, Gjimnaz 11. Matematikë, Gjuhesore 12. Matematikë, Italiane 13. Matematikë, Profesionale 14. Matematikë-profil 15. Përforcim Matematikë 16. Matematikë - Kompjuter 17. Algjebër 18. Algjebër II 19. Algjebër Trigonometri
Fizikë 10% Ndikon: JO Fizikë, me një peshë 10%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Fizikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Fizikë 2. Fizikë - I 3. Fizikë (Lëndë me zgjedhje të detyruar) 4. Fizikë Berthame 5. Fizikë e avancuar 6. Fizikë e thelluar 7. Fizikë e zbatuar 8. Fizikë Gjuhe Italiane 9. Shkenca natyrore ( Kimi, Fizike, Ekologji) 10. Sisteme teknike (Fizikë, Elektronikë, Elektroteknikë) 11. Shkenca natyrore 12. Shkenca (qe ka ne perberje lende fizike) 13. Shkenca Modul
Ekonomi 15% Ndikon: JO Ekonomi, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Ekonomi”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Ekonomi 2. Ekonomi Berthame 3. Ekonomi e përgjithshme 4. Ekonomi e thelluar 5. Ekonomi e thelluar (Lëndë me zgjedhje ) 6. Ekonomi e turizmit 7. Ekonomi e zbatuar 8. Ekonomi kombëtare 9. Ekonomi ndërmarrjeje 10. Ekonomi shëndeti 11. Ekonomi tatime 12. Ekonomia dhe te drejtat 13. Ekonomia e personelit 14. Ekonomia e tatimeve 15. Ekonomi-Hyrje në Biznes 16. Ekonomik 17. Ekonomiks 18. Njohuri për ekonominë 19. Parimet e ekonomisë 20. Praktikë ekonomike 21. Business and economics in english 22. Ekonomi -Filozofi
Gjuhe e Huaj 10% Ndikon: JO Gjuhë e Huaj, me një peshë 10%. Në gruplëndën “Gjuhë e Huaj”, përfshihen të gjitha lëndët e “Gjuhëve të huaja” të zhvilluara nga Maturanti.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Analist i të dhënave
Rroga mesatare: 75 000 Lekë Shanset e punësimit: 65%
Analist financiar
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 60%
Programues.
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 85%
Menaxher i projekteve IT
Rroga mesatare: 120 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Konsulent IT.
Rroga mesatare: 87 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Menaxher i sistemeve të informacionit
Rroga mesatare: 120 000 Lekë Shanset e punësimit: 60%
Analist biznesi
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Zhvillues webi
Rroga mesatare: 80 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Specialist në sigurinë e të dhënave
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Oficer për zhvillimin e biznesit.
Rroga mesatare: 80 000 Lekë Shanset e punësimit: 60%

Shtepia Shërbimet Lajmet