Regji
Artet

Regji - Universiteti I Arteve I Tiranës

8
Kuota
7.7
Mesatarja e fundit fituese
7
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Regji" ofrohet tek Universiteti I Arteve I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 30% Në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik të UART, pikët maksimale për konkurim janë 200. 30% e totalit ose 60 pikë i takojnë notës mesatare të viteve të studimit të shkollës së mesme dhe provimeve të maturës shtetërore. 70% ose 140 pikë i takojnë rezultateve të konkurseve të pranimit.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2023-2024, bëhen mbi bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit, të organizuara nga Fakulteti i Artit Skenik. Informacioni i detajuar është i publikuar në faqen zyrtare ueb të Universitetit të Arteve – www.uart.edu.al. Fakulteti i Artit Skenik në ciklin e parë të studimeve Bachelor ofron 5 programe studimi:- REGJI FILMI & TV; REGJI; AKTRIM; KOREOGRAFI; SKENOGRAFI-KOSTUMOGRAFI. Për kriteret dhe rregulloret e konkurseve të pranimit për vitin akademik 2023-2024, vizitoni lidhjen: http://uart.edu.al/media/Rregulloret%20dhe%20kriteret%20BACHELOR%202023-2024%20FAS.pdf

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr