Artet

Korno - Universiteti I Arteve I Tiranës

3
Kuota
7.31
Mesatarja e fundit fituese (2022)
1
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Korno" ofrohet tek Universiteti I Arteve I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 30% Në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik të UART, pikët maksimale për konkurim janë 200. 30% e totalit ose 60 pikë i takojnë notës mesatare të viteve të studimit të shkollës së mesme dhe provimeve të maturës shtetërore. 70% ose 140 pikë i takojnë rezultateve të konkurseve të pranimit.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2024-2025, bëhen mbi bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit, të organizuara nga Fakulteti i Muzikës. Informacioni i detajuar është i publikuar në faqen zyrtare ueb të Universitetit të Arteve – www.uart.edu.al. Për kriteret dhe rregulloret e konkurseve të pranimit për vitin akademik 2024-2025 vizitoni lidhjen: http://uart.edu.al/media/Rregulloret%20dhe%20kriteret%20BACHELOR,%202024-2025,%20FM.pdf

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr