Menaxhim Biznesi (Menaxhim i Organizatave,Marketing,Turizëm,Informatikë Ekonomike,Kontabilitet)
UET

Menaxhim Biznesi (Menaxhim I Organizatave,Marketing,Turizëm,Informatikë Ekonomike,Kontabilitet) - Universiteti Europian I Tiranës

96
Kuota
7.1
Mesatarja e fundit fituese
409
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Menaxhim Biznesi (Menaxhim I Organizatave,Marketing,Turizëm,Informatikë Ekonomike,Kontabilitet)" ofrohet tek Universiteti Europian I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret
Nuk kemi informacion për kriteret e kësaj dege

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr