Fituesit ne Universitete 2023 - Listat e Plota te Fituesve ne Universitete
Cover Image

Fituesit ne Universitete 2023 - Listat e Plota te Fituesve ne Universitete

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
15 August, 2022

FITUESIT:

Universiteti i Mjekesise Tirane

Klikoni për listat e renditura:

Aplikantët e programit të studimit “Mjekësi e Përgjithshme”, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Farmaci“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Shëndet Publik“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Stomatologji“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Higjenist Dentar“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Dentare“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Infermieri e Përgjithshme”, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Mami”, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Fizioterapi“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Logopedi“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Imazherie“, Raundi I, viti akademik 2022-2023

Aplikantët e programit të studimit “Teknikë Laboratori“, Raundi I, viti akademik 2022-2023


Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise

Dega Financë

Dega Informatikë Ekonomike

Dega Administrim Biznesi

Dega Ekonomiks

 Filiali Sarandë

Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale

Administrim dhe Politika Sociale (100 kuota) –> Kliko, këtu

Filozofi (70 kuota) –> Kliko, këtu

Psikologji (110 kuota) –> Kliko, këtu
Punë Sociale (100 kuota) –> Kliko, këtu
Shkenca Politike (100 kuota) –> Kliko, këtu
Sociologji (90 kuota) –> Kliko, këtu

Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja

Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës

Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze Sarandë

Gjuhë Italiane

Gjuhë Spanjolle

Gjuhë Frënge

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Greke

Perkthim dhe Interpretim ne Gjuhë Greke dhe Angleze

Gjuhë Ruse

Gjuhë Turke

Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Drejtesise

Kliko këtu ->  Fakulteti i Drejtesise ID Raundi Pare_2022 – 2023

Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Histori-Filologjise

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore   

Fituesit faza 1, raundi 1                   

Dega Gazetari

Fituesit faza 1, raundi 1

Dega Gjeografi

Fituesit faza 1, raundi 1

Dega Gjuhë-Letërsi

Fituesit faza 1, raundi 1        

Dega Histori

Fituesit faza 1, raundi 1    

Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Shtyp ketu per fituesit ne FSHN


Universiteti Politenik i Tiranes

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës:

FAU-Arkitekt-Arkitekt_Renditja_22-23

FAU-Arkitek-Urbanist_Renditja_22-23

FAU-Interior-Desijn_Renditja_22-23

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike:

FIE_Inxh-Elektrike-Energjitike_Renditja_22-23

FIE_Inxh-Elektrike-Automat-Industrise_Renditja_22-23

FIE_Inxh-Mekatronike_22-23

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave:

FGjM_Inxh-Gjeomjedis_Renditja_22-23

FGjM_Inxh-Gjeoinformatike_Renditja_22-23

FGjM_Inxh-Burim-Minerare_Renditja_22-23

FGjM_Inxh-Nafte-Gaz_Renditja_22-23

FGjM_Inxh-Gjeologjike_Renditja_22-23

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike:

FIM_Inxh-Mekanike_Renditja_22-23

FIM_Inxh-Tekstili Mode_Renditja_22-23

FIM_Inxh-Materiale_Renditja_22-23

FIM_Inxh-Ekonomike_Renditja_22-23

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike:

FIMIF_Inxh-Matematike_Renditja_22-23

FIMIF_Inxh-Fizike_Renditja_22-23

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit:

FIN_Inxh-Ndertimi_Renditja_22-23

FIN_Inxh-Mjedisi_Renditja_22-23

FIN_Inxh-Gjeodezi_Renditja_22-23

FIN_Inxh-Hidroteknike_Renditja_22-23

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit:

FTI_Inxh-Elektronike_Renditja_22-23

FTI_Inxh-Informatike_Renditja_22-23

FTI_Inxh-Telekomunikacioni_Renditja_22-23


Universiteti Bujqesor i Tiranes

Shtypni ketu per listat e fituesve


Universiteti i Vlores

Shtyp ketu per te pare listat


Universiteti i Durresit "Aleksander Moisiu"

Për të shkarkuar listat e plota me ID e kandidatëve fitues klikoni mbi çdo program studimi. 

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti i Studimeve Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike


Universiteti i Elbasanit "Aleksander Xhuvani"

Fakulteti i Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike


Universiteti i Shkodres

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Drejtësisë


Universiteti i Arteve

Fakulteti i Muzikës

Fakulteti i Arteve të Bukura

Fakulteti i Artit Skenik


Instituti Kanadez i Teknologjisë - CIT
Fakulteti i Inxhinierisë

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Softuerike

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Telekomunikacioni

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Ekonomisë, Financë dhe Kontabilitet


Universiteti Metropolitan Tirana
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës


Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi 

Program i integruar i Ciklit të Dytë në Arkitekturë 

Program profesional në Dizajn Grafik    

Program profesional në Topografi dhe GIS 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

Bachelor ne Inxhinieri Software - Shqip

Bachelor në Inxhinieri Software - Anglisht

Bachelor në Inxhinieri Elektrike - Shqip

Bachelor në Inxhinieri Elektrike - Anglisht

Bachelor në Inxhinieri Kompjuterike

Program profesional në Sistem dhe Pajisje Elektrike

Program profesional në Dizajn dhe Zhvillim Software

Fakulteti i Ekonomisë

Bachelor ne Administrim Biznes

Bachelor në Financë

Bachelor në Informatikë Ekonomike - Shqip

Bachelor në Informatikë Ekonomike - Anglisht    

Program profesional në Menaxhim në Hoteleri, Turizëm dhe Evente  


Universiteti i New York-ut

Listat e fituesve


Universiteti Europian i Tiranes

Arkitekturë (kliko këtu)
Arte Pamore (kliko këtu)
Arte Skenike (kliko këtu)
Arte Muzikore (kliko këtu)
Drejtësi (kliko këtu)
Edukim fizik dhe sporte (kliko këtu)
Financë (kliko këtu)
Fizioterapi (kliko këtu)
Imazheri (kliko këtu)
Infermieri (kliko këtu)
Informatikë Ekonomike
Inxhinieri Industriale (kliko këtu)
Inxhinieri Informatike (kliko këtu)
Inxhinieri Ndërtimi (kliko këtu)
Komunikim (kliko këtu)
Marrëdhënie Ndërkombëtare (kliko këtu)
Menaxhim Biznesi (kliko këtu)
Program Profesional Menaxhim (kliko këtu)
Psikologji (kliko këtu)
Shkenca Politike (kliko këtu)
Teknologji Informacioni (kliko këtu)


Universiteti Luarasi

Faculty of Law –    Law

Faculty of Economics –      Business Administration

Faculty of Economics –     Finance and Banking

Faculty of Information Technology and Innovation – Business Informatics

Faculty of Information Technology and Innovation –  Information Technology and Innovation

Fakulteti i Shkencave Mjekësore — Pharmacy

Fakulteti i Shkencave Mjekësore– Nursing

Fakulteti i Shkencave Mjekësore — Dentistry


Kolegji Profesional i Tiranes

Shtyp ketu per listat


Universiteti Aldent

ME POSHTE GJENI LISTAT E STUDENTEVE APLIKANT PRANE UNIVERSITETIT ALDENT:


Universiteti Logos

Financë-Kontabilitet
Menaxhim Biznesi
Menaxhim Turizmi
Agrobiznes me profile Marketing i Produktit Bujqësor dhe Menaxhim i Fermës Bujqësore
Informatikë e Zbatuar
Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë
Theologji Sociale dhe Studime Religjioze
Gjuhë dhe Civilizim Grek
Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Punë Sociale


Universiteti Katolik "Zoja e Keshillit te Mire"

Lista e renditjes së aplikantëve të  raundit të parë , Viti akademik 2022-2023

Graduatoria Anonima - Fisioterapia.pdf

Graduatoria Anonima - Medicina e Chirurgia.pdf

Graduatoria Anonima Economia Aziendale 1 Round 2022-2023.pdf

Graduatorio Anonima I Round Farmacia 22-23.pdf

Infermieristica Graduatoria Anonima_1° Round 23.8.2022.pdf

 

Graduatoria Anonima Primo Round Architettura 2022-2023.pdf

Odontoiatri Lista e Renditjes se Kanditateve Shqiptare Raundi 1.pdf


Kolegji Universitar Beder


Kolegji Universitar i Biznesit

Shtyp ketu per listat


Western Balkans University

Listat e kandidatëve fitues sipas fakulteteve:

Fakulteti i Ekonomisë, Teknologjisë dhe Inovacionit

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Mjekësisë Dentare


Albanian University

Shtypni ketu per listat e fituesve


Universiteti Mesdhetar


Universiteti Barleti

Program i Integruar në Arkitekturë - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Edukim Fizik dhe Sport - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program i Integruar në Drejtësi - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program i Integruar në Farmaci - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Financë Bankë - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Financë Kontabilitet - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Fizioterapi - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Infermieri - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Informatike e Aplikuar - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Marketing, Publicitet, Marrëdhënie me Publikun - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Menaxhim Biznesi - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Event - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Psikologji - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Punë Sociale - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Bachelor në Shkenca Politike me profile "Administrim Publik" dhe "Marrëdhënie Ndërkombëtare" - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program profesional në Operator dhe Këshillues në Përkujdesje Shëndetësore - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program profesional në Operator në Fitness, Palester dhe Organizime Eventesh Publike - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program profesional në Operator ne marketing - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program Profesional në Operator në Udhëtim, Turizëm dhe Hoteleri - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program Profesional në Teknik në Prodhime Digjitale dhe Software - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)
Program profesional në Teknik për Pajisje Elektronike dhe TIK - Raundi I >> Shkarko listen (PDF)


Tirana Esthetics & Style School


Ketu do mund te gjeni fituesit e universiteteve, pra lista e plote e fituesve ne universitete per vitin akademik 2023-2024. Kjo liste tregon te gjithe fituesit ne secilin universitet, dhe pritet qe cdo universitet te publikoje listen brenda dates 29 gusht. 

Pas përfundimit të provimeve të Maturës, të gjithë maturantët kanë aplikuar me 10 preferencat e tyre pranë portalit U-Albania, duke i bërë këta të fundit konkurues për kuotat e alokuara në programet e studimit pranë universiteteve shqiptare.

Listat e fituesve janë listat iniciale të të gjithë maturantëve aplikantë në programe të ndryshme studimi në universitetet tona, që janë shpallur fitues në këto programe. Zakonisht, në këto lista shpallen fitues vetëm maturantët që kanë një mesatare më të lartë se 9.5, kështu që rrjedhimisht ju mund të jeni shumë poshtë listës por me kalimin e fazave mund të shpalleni fitues. Listat e fituesve për çdo universitet.


image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr