Program Image
Universitet privat I verifikuar

Universiteti Epoka

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha programet e studimit për këtë universitet.

Programe Studimi 13
Tarifa vjetore (fillon nga) -
Nr. i studentëve 2626
Niveli i interesit (krahasim uni. private)
9.56%
Rreth universitetit

Universiteti “EPOKA” është një nga institucionet më të përzgjedhur të arsimit të lartë në Shqipëri, e cila promovon ekselencën dhe brenda një periudhe të shkurtër, ka tërhequr studentë të shkëlqyer në auditore, ka arritur të fitojë një dimension të rëndësishëm ndërkombëtar si dhe t’ju garantojë mundësi punësimi në kompanitë më prestigjioze vendase dhe të huaja.

Sigurisht që asgjë nuk do të ishte e mundur pa stafin mjaft të kualifikuar akademik, vendas dhe të huaj, profesionalizmin dhe përkushtimin e stafit administrativ, infrastrukturën moderne dhe teknologjinë më të fundit të këtij kampusi universitar.

Përse duhet të studioni këtu?

✅ Mbi 90% e te diplomuarve janë të punësuar

✅ Bursa për kandidatët me rezultate të larta

✅ Profesorë të huaj dhe mësimdhënie në gjuhën anglezë

✅ Infrastrukturë modern dhe laboratorë të teknologjisë më të fundit

✅ Programe shkëmbimi (Erasmus +)

Drejtësi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
5.40%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Informatikë Ekonomike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
12.31%
Niveli i interesit (brenda uni.)

150 kuota

- studentë

Më shumë
Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.24%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Financë Bankë (shqip)
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

36 kuota

- studentë

Më shumë
Administrim Biznesi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.24%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Financë Bankë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
2.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

80 kuota

- studentë

Më shumë
Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.46%
Niveli i interesit (brenda uni.)

30 kuota

- studentë

Më shumë
Ekonomiks
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
3.67%
Niveli i interesit (brenda uni.)

45 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Elektronike dhe Komunikim Dixhital
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
4.54%
Niveli i interesit (brenda uni.)

40 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Kompjuterike
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
15.98%
Niveli i interesit (brenda uni.)

125 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Ndërtimi
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
9.29%
Niveli i interesit (brenda uni.)

50 kuota

- studentë

Më shumë
Arkitekturë
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
11.23%
Niveli i interesit (brenda uni.)

60 kuota

- studentë

Më shumë
Inxhinieri Softueri
Nuk ka info per koston vjetoreUni. Privat
21.81%
Niveli i interesit (brenda uni.)

120 kuota

- studentë

Më shumë