Program Image
Universitet privat I verifikuar

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare - Universiteti Epoka

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, e cila ofrohet pranë Universiteti Epoka.

Kuota në total 30
Mes. e fundit fituese 8.2
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 93.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) 2500

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 93.0
Pikët 8.0
Mes. e gjimnazit 7.9
Mes. provimeve të maturës 8.5

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 100% Kandidatët duhet të kenë një mesatare të përgjithshme të shkollës së mesme prej më së paku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) ose të barasvlefshme me të.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Kandidatët duhet të paraqesin dëshmi të njohjes së gjuhës angleze në nivelin “B1” sipas CEFR (Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët) në një nga provimet: a) Cambridge b) TOEFL Internet-based Test (iBT) c) TOEFL Paper-based Test (ITP) d) IELTS e) TOEIC f) GESE g) APTIS, i cili shërben si Provim i Mjaftueshmërisë së Gjuhës Angleze dhe zhvillohet në mjediset e Universitetit “Epoka” nga British Council Albania. Kandidatët të cilët kanë ndjekur dhe përfunduar të gjithë ciklin e shkollës së mesme në gjuhën angleze, janë të përjashtuar nga detyrimi për të paraqitur dëshminë e njohjes së gjuhës angleze.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.