Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale
Bujqesor

Zootekni Dhe Siguria E Produkteve Blegtorale - Universiteti Bujqësor I Tiranës

30
Kuota
6.86
Mesatarja e fundit fituese
20
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Zootekni Dhe Siguria E Produkteve Blegtorale" ofrohet tek Universiteti Bujqësor I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM * Koeficient Profili 90% Koeficient i përcaktuar nga UBT

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Biologji PO 10% Nota e lëndës me zgjedhje Biologji(bërthamë ose e thelluar) ose Bujqësi

Kritere të tjera

Lenda me zgjedhje: Ose Biologji, ose Kimi, ose Fizike

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr