Shkenca Mjedisore profili: Menaxhimi i Burimeve Natyrore
Bujqesor

Shkenca Mjedisore Profili: Menaxhimi I Burimeve Natyrore - Universiteti Bujqësor I Tiranës

70
Kuota
6.66
Mesatarja e fundit fituese
105
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Shkenca Mjedisore Profili: Menaxhimi I Burimeve Natyrore" ofrohet tek Universiteti Bujqësor I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM * Koeficient Profili 90% Koeficient i përcaktuar nga FBM/UBT

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Biologji PO 10% Nota e lëndës me zgjedhje Biologji(bërthamë ose e thelluar) ose Bujqësi

Kritere të tjera

Lënda me zgjedhje: Ose Biologji, ose Kimi, ose Fizikë

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
Pyetje/komente rreth kësaj dege (
)
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr