Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Psikologji - Universiteti Barleti

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Psikologji, e cila ofrohet pranë Universiteti Barleti.

Kuota në total 30
Mes. e fundit fituese 7.87
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 48.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 48.0
Pikët 78.0
Mes. e gjimnazit 7.38
Mes. provimeve të maturës 8.36

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 100% 1. Kriteri i pranimit për aplikim në të gjitha programet e ciklit të parë Bachelor do të jetë nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2023-2024. 2. Renditja e aplikantëve që plotësojnë kriterin e notës mesatare bëhet sipas nivelit më të lartë të notës mesatare të përcaktuar në VKM; nëse nota mesatare do të rezultojë e njëjtë për më shumë se 2 aplikantë, do të merret në konsideratë nota më e lartë e provimit të Gjuhës së Huaj në Provimet e detyrueshme të Maturës (provim mature) ose gjuhës së huaj si lëndë vjetore për kandidatët e viteve të mëparshme nëse nota do të jetë sërisht e njëjtë, merret në konsideratë koha e regjistrimit të aplikantit për të vazhduar studimet në Universitetin Barleti në programin e zgjedhur.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet