Bankë Financë
Durresi

Bankë Financë - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

106
Kuota
6.63
Mesatarja e fundit fituese
578
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Bankë Financë" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% - 50% mesatarja aritmetike e shkollës së mesme përfshirë këtu edhe provimet e maturës shtetërore - 20%, nota mesatare e lëndëve Ekonomike dhe 30 %, nota mesatare e Matematikës (këtu të përfshihen të gjitha lëndët që kanë lidhje me matematikën dhe ekonominë si lëndët e Financës, Kontabilitetit, Ekonomiksit, etj) Koefiçenti për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të aplikohet koefiçenti 1.2.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr