Bankë Financë
Durresi

Bankë Financë - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

106
Kuota
6.63
Mesatarja e fundit fituese (2022)
578
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Bankë Financë" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Si kriter përjashtues: Të zbatohet VKM-ja në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës mesatare. Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve: - Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore) - Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.2

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr