Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Administrim Publik - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Administrim Publik, e cila ofrohet pranë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës.

Kuota në total 65
Mes. e fundit fituese 6.54
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 290.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 290.0
Pikët 6540.0
Mes. e gjimnazit 6.51
Mes. provimeve të maturës 6.57

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 100% - Nota mesatere që do të përcaktohet në bazën ligjore përkatëse për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë. - Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet