KANADEZI_1

Financë Dhe Kontabilitet - Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë

13
Kuota
8.18
Mesatarja e fundit fituese (2022)
31
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Financë Dhe Kontabilitet" ofrohet tek Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare (aritmetike) 6.5 e lart të shkollës se mesme.

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Ekonomi JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
2 TIK JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
3 Matematikë JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)

Kritere të tjera

Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare 6 e lart të gjuhës angleze sipas testimit të provimit me detyrim ose të provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore. Në rastet kur kandidati nuk ka dhënë provimin me detyrim ose me zgjedhje të gjuhës angleze në Maturën Shtetërore, do të konsiderohet i vlefshëm testimi institucional (niveli B1 e lart) ose çdo lloj certifikimi ndërkombëtar i njohur nga MASR (niveli B1 e lart).

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr