Financë dhe Kontabilitet
KANADEZI_1

Financë Dhe Kontabilitet - Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë

13
Kuota
8.18
Mesatarja e fundit fituese
31
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Financë Dhe Kontabilitet" ofrohet tek Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare (aritmetike) 6.5 e lart të shkollës se mesme.

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Ekonomi JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
2 TIK JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
3 Matematikë JO % Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)

Kritere të tjera

Kriteri i gjuhës angleze: Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare 6 e lart të gjuhës angleze sipas testimit të provimit me detyrim ose të provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr