Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Administrim Biznesi - Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Administrim Biznesi, e cila ofrohet pranë Kolegji Universitar Instituti Kanadez I Teknologjisë.

Kuota në total 9
Mes. e fundit fituese 7.52
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 40.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 40.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 7.5
Mes. provimeve të maturës 7.54

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 100% Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare (aritmetike) 6.5 e lart të shkollës se mesme.

Kritere mbi lëndët

Ekonomi % Ndikon: JO Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
TIK % Ndikon: JO Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)
Matematikë % Ndikon: JO Kriter për rankimin e kandidatëve për studentë me mesatare të njëjtë. 70 % të peshës e ka nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet dhe 30 % nota mesatare e grup lëndëve (Matematikë, Ekonomi, Informatikë/TIK)

Kritere të tjera

Kandidati për student duhet të ketë një notë mesatare 6 e lart të gjuhës angleze sipas testimit të provimit me detyrim ose të provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore. Në rastet kur kandidati nuk ka dhënë provimin me detyrim ose me zgjedhje të gjuhës angleze në Maturën Shtetërore, do të konsiderohet i vlefshëm testimi institucional (niveli B1 e lart) ose çdo lloj certifikimi ndërkombëtar i njohur nga MASR (niveli B1 e lart).

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.