Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi
PROFESIONALI

Teknologji Ajrimi Dhe Kondicionimi - Kolegji Profesional I Tiranës

30
Kuota
5.86
Mesatarja e fundit fituese
56
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Teknologji Ajrimi Dhe Kondicionimi" ofrohet tek Kolegji Profesional I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Në programin e studimit "Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi" pranohen për t'u regjistruar shtetasit shqiptarë ose të huaj që plotësojnë këto kritere: a. Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e Maturës Shtetërore, si edhe zotërimin e dëftesës së pjekurisë ose diplomës përkatëse, që bën të mundur regjistrimin në programin e studimit, sipas legjislacionit në fuqi; b. Kryejnë pagesën e tarifës së caktuar vjetore dhe/ose të plotë sipas kushteve dhe përcaktimeve në kontratën e regjistrimit të Studentit; c. Dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës së regjistrimit të Studentit; d. Plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara nga organet drejtuese të KPT.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr