Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Elektro - Mekanikë - Kolegji Profesional I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Elektro - Mekanikë, e cila ofrohet pranë Kolegji Profesional I Tiranës.

Kuota në total 28
Mes. e fundit fituese 6.66
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 130.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 130.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 6.18
Mes. provimeve të maturës 7.13

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Në programin e studimit "Elektro Mekanikë" pranohen për t'u regjistruar shtetasit shqiptarë dhe nga trojet (Kosovë, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mal i zi, Preshevë, Bujanoc, Medvegjë) si dhe/ose të huaj që plotësojnë këto kritere: a. Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e Maturës Shtetërore, si edhe zotërimin e dëftesës së pjekurisë ose diplomës përkatëse, që bën të mundur regjistrimin në programin e studimit, sipas legjislacionit në fuqi; b. Kryejnë pagesën e tarifës së caktuar vjetore dhe/ose të plotë sipas kushteve dhe përcaktimeve në kontratën e regjistrimit të Studentit; c. Dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës së regjistrimit të Studentit; d. Plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara nga organet drejtuese të KPT.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet