Përfundon provimi i maturës i gjuhës shqipe dhe letërsisë, matura shtetërore 2024

Sapo ka përfunduar provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, i maturës shtetërore 2024. Rreth 28 mijë maturantë e kanë kryer këtë provim.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
10 June, 2024

Sapo ka përfunduar provimi i dytë i maturës shtetërore 2024, ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë.

Shumë shpejt publikohen edhe përgjigjet e sakta të testit.

Përgjigjet e sakta të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, matura shtetërore 2024

Më poshtë kemi afishuar përgjigjet e sakta të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
10 June, 2024

VARIANTI A

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0001

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0002

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0003

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0005

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0005

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0006

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0007

gjl_varianti_a_solved_pages-to-jpg-0008

Publikohen skemat e vlerësimit zyrtare të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, matura shtetërore 2024

Sapo janë publikuar skemat zyrtare të vlerësimit të provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, matura shtetërore 2024.

Shtepia Shërbimet Lajmet