Publikohen datat e provimeve të maturës 2024

Provimet e maturës do të zhvillohen në periudhën 3-28 qershor 2024.

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
09 December, 2023

Provimet e maturës 2024 janë ndër provimet më të rëndësishme të shkollës së mësme, të cilat gjithashtu shërbejnë edhe si provime përmbyllëse të një etape. Rezultatet e këtyre provimeve janë shumë të rëndësishme sepse nëpërmjet tyre do mund të konkuroni në programet e studimit që ofrohen në universitet.

Datat e provimeve të maturës janë:

  • Gjuhë e huaj, 3 qershor
  • Gjuhë shqipe dhe letërsi - 10 qershor
  • Matematikë - 18 qershor
  • Me zgjedhje - 24 qershor

Provimet e maturës 2024 do zhvillohen në intervalin 3-28 qershor 2024. Ka fjalë se këto provime do realizohen në mënyrë digjitale, njëjte si provimi hyrës i mjekësisë. Ende nuk i dihet nëse do realizohen në këtë mënyrë ose jo.

Shtepia Shërbimet Lajmet