Universiteti i Tiranes


A mund te arrij te kap psikologjine ne UET e renditur ne pozicionin 1327 edhe nese po ne cilin raund ?