Universiteti i mjeksise tiran


Sa mundesi kam te kap mjeksine  ,farmacin ose stomatologjin  ,me mesatare te 3 viteve 9.92  me  mesatare te provimeve 9.62 dhe me vkm 9.77

Shtepia Shërbimet Lajmet