Universiteti


Mesatarja e 3 viteve me del 7.2 a mund te kap degen e shkencave sociale me kete mesatare