Teste


Ju lutem mund t me dergoni teza biologjie te zgjidhura ose te pazgjidhura si ti keni shembuj sipas kurrikules se re ?